Een passend WMS is belangrijk!

Waarom zo’n ingewikkelde selectie?
Het aantal magazijnen in de logistieke keten neemt toe. Enerzijds omdat door mondialisering logistieke ketens langer worden waardoor het aantal overslagpunten (hubs) toe neemt. Tegelijkertijd nemen de activiteiten in het magazijn toe. Klantspecifieke wensen worden steeds vaker in een magazijn ingevuld. We denken dan aan klantspecifiek verpakken maar ook aan toegevoegde waarde activiteiten als assemblage van bijvoorbeeld PC’s of het net voor uitlevering laden van software op ontvangers voor kabel tv. De efficiency in deze magazijnen is steeds vaker bepalend voor de kosten van het eindproduct.

Het belang van de logistieke component van productkwaliteit neemt toe. We hebben het dan met name over orderdoorlooptijd en leverbetrouwbaarheid. In combinatie met sterk fluctuerende vraag stelt dit steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het warehouse.

Toenemende verkoop via internet leidde tot een explosie van het aantal orders en het aantal orderregels in het magazijn. Met name voor dit type leveringen geldt dat de kwaliteit en de kosten per order bepalend zijn voor het succes van de onderneming.

Een passend WMS is cruciaal
Vastgesteld kan worden dat ondersteuning door een (passend) WMS bepalend is voor de kwaliteit van de logistieke operatie. We hebben het dan niet alleen over efficiency maar ook over de kwaliteit van de uitgevoerde dienst.

Niet alle systemen zijn gelijk!
In tegenstelling tot sommige beweringen dat “alle systemen gelijk zijn” stellen we vast dat er grote verschillen zijn. Soms logisch (een systeem voor aansturing van een gemechaniseerd magazijn hoeft niet in staat te zijn een passende vervoerder bij een uitgaande zending te selecteren, een WMS voor een magazijn van een productiebedrijf hoeft niet in staat te zijn facturen voor uitgevoerde activiteiten aan te maken), soms minder handig (een systeem is niet in staat het volume van een in een doos te picken order te berekenen (cubing)). Een goed selectietraject is daarom van groot belang. Een verkeerde keuze zal altijd leiden tot hoge kosten en teleurstellende resultaten.