Wat is WMS

Ontstaan

Software waarmee een magazijn wordt aangestuurd noemen we Warehouse Management Systemen (WMS). Deze systemen ontstonden midden jaren tachtig van de vorige eeuw. In het begin hadden de systemen vooral een registratieve taak. Ook waren er systemen voor de aansturing van gemechaniseerde magazijnen. Over het algemeen werden magazijnen beheerd met behulp van kaartenbakken en (later) door middel van applicaties als Excel. Geleidelijk ontstaat er meer en meer druk op de kwaliteit van de door het magazijn geleverde diensten. Ook moet de uitvoering efficiënter. Een extra complicerende factor is de opslag van goederen van meerdere klanten in één magazijn, in het bijzonder bij logistieke dienstverleners.

Eind jaren tachtig zien we daarom de ontwikkeling van uitgebreidere functionaliteit van warehouse managementsystemen: WMS.

wms-systeem

Functionaliteiten

Een WMS is primair bedoeld om te zorgen voor de informatievoorziening rond de operationele afhandeling van goederen binnen een magazijn omgeving. Het gaat dan om alle informatie van inkomende tot uitgaande goederen.
Daarnaast zijn er een aantal aanpalende taken die gerekend worden tot de kerntaken binnen een magazijn die min of meer door ieder WMS worden afgedekt. Dit zijn functionaliteiten op het gebied van:

 • Taakmanagement
 • Ontvangst goederen
 • Inslag
 • Voorraadbeheer, -administratie
 • Opdrachtverwerking
 • Ordervrijgave
 • Orderpicking
 • Consolidatie
 • Verpakking
 • Uitgaande goederen
 • Inventarisatie
 • Managementinformatie

Additioneel zijn er een aantal functionaliteiten te benoemen die niet door ieder WMS worden afgedekt en die afhankelijk van de omgeving waar het WMS wordt ingezet van belang zijn. Het gaat dan om o.a.:

 • Batch- / partij- / Serienummer registratie
 • THT datum (houdbaarheidrestricties)
 • Multi client / Multi site / multi depot
 • Administratie van ladingsdragers en emballage
 • Afwikkeling van retour gekomen goederen
 • Beheer en aansturing van interne transportmiddelen
 • VMI (Vendor Managed Inventory)
 • Dock- / Yardmanagement
 • Capaciteitsplanning
 • Slotting en magazijnoptimalisatie
 • VAS (Value-added Services)
 • Opslag gevaarlijke stoffen
 • Dubbeldiepe, meervoudig diepe opslag
 • Douane

<< Keer terug naar de overzichtspagina