WMS Selectie

Een WMS moet passen bij de huidige en de toekomstige situatie. In een dynamische wereld ligt daar een uitdaging. Het gaat bij de selectie van een WMS dan ook vooral om het opstellen van een realistisch overzicht van wensen en eisen. Dat is een vak! Enerzijds eist dat inzicht in de actuele en toekomstige processen anderzijds ook in de (on)mogelijkheden van pakketten. Wij bieden die kennis waarmee we u kunnen helpen in dit ingewikkelde proces.

We onderscheiden de volgende stappen

  • Algemene oriëntatie in het bedrijf
  • Vastleggen van te bereiken doelstellingen, knelpunten, verbetermogelijkheden
  • Bepalen van de eisen en wensen
  • Opstellen shortlist van pakketten
  • Principekeuze middels bedrijfsspecifieke demonstraties en (concept) offertes
  • Referentiebezoeken
  • Maken definitieve keuze op basis van de op dat moment beschikbare kennis
  • Contractonderhandeling

Algemene oriëntatie
Voorwaarde voor een succesvol traject is dat wij een goede gesprekspartner zijn voor u en de medewerkers van uw bedrijf. We starten daarom met een bedrijfsbezoek dat bestaat uit een aantal gesprekken met sleutelfunctionarissen en een bezoek aan uw magazijn(en). We bespreken daarin o.a. knelpunten en verbetermogelijkheden. In sommige gevallen kiezen we voor een workshop met het management waarin de conclusies van het bedrijfsbezoek als uitgangspunt worden gebruikt.

Opstellen overzicht wensen en eisen
Geschiedt over het algemeen in een workshop. We maken hiervoor gebruik van een vragenlijst die ons in staat stelt alle aspecten van het WMS af te tikken. Een zeer efficiënte en effectieve wijze van werken die door uw medewerkers zeer zal worden gewaardeerd.
NB: het opstellen van een overzicht van onderscheidende wensen en eisen is een vak en eist veel kennis van de functionaliteit van systemen!

Opstellen shortlist van pakketten
Voor het opstellen van de shortlist wordt gebruik gemaakt van een database met pakketinformatie en de kennis en ervaring van de adviseur / specialist. We “confronteren” de database met het eerder opgestelde overzicht van wensen en eisen waardoor in één oogopslag duidelijk wordt waar de fits maar vooral ook de non fits liggen. Samen met de specialist wordt op basis van deze informatie in combinatie met wat zachtere argumenten een shortlist van (meestal) 3 pakketten opgesteld.
NB: Wij beschikken over een zeer uitgebreide database met voor de Nederlandse markt relevante aanbieders die in samenwerking met deze leveranciers op continue basis wordt geactualiseerd.

Demonstraties en Opstellen shortlist van pakketten
In een volgende stap schrijven we een document dat we aanvraag demo en conceptofferte noemen. De informatie moet potentiële leveranciers in staat stellen de fit van hun systeem aan te tonen en anderzijds een voorlopige prijsopgave te geven. Hiervoor vragen de 3 leveranciers van de shortlist.

De 3 overgebleven leveranciers wordt gevraagd een op eerdergenoemd document gebaseerde demonstratie te geven. Zo’n demonstratie duurt over het algemeen een dag en is dus toegesneden op uw situatie.

Maken van de definitieve keuze
Op basis van de conclusies die voort komen uit de demo’s, in combinatie met door leveranciers opgestelde conceptofferte maken we in gezamenlijk overleg een finale keuze. Soms maken referentiebezoeken deel uit van deze fase.
De gehanteerde aanpak “garandeert” dat in deze fase voldoende informatie beschikbaar is / komt om te komen tot een finale keuze.

Contractonderhandelingen
Worden in sommige gevallen ondersteund door de specialist. Meestal is het bedrijf zelf goed in staat deze onderhandelingen te voeren …